OPRACOVÁNÍ OBILOVIN

MÍCHÁNÍ KRMNÝCH SMĚSÍ

DÁVKOVÁNÍ A VÁŽENÍ

Výroba krmných směsí hl.strana

Opracování obilovin

Míchání krmných směsí

Dávkování a vážení