SUŠÁRNY OBILOVIN

PROVZDUŠNĚNÍ

ČIŠTĚNÍ OBILOVIN

 

PŘEDČIŠTĚNÍ OBILOVIN

KONTROLA KVALITY OBILOVIN

SKLADOVÁNÍ OBILOVIN

Posklizňové linky

Sušárny obilí

Skladování obilovin

Předčištění obilovin

Kontrola kvality obilovin

Čištění obilovin

Provzdušňování